A simple DropWizard-ish framework for building REST apps in Jersey/JAX-RS
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
Jonathan Cobb 9792c0ac6d do not log config 3 yıl önce
wizard-common use shorter isHostname utility method 3 yıl önce
wizard-server do not log config 3 yıl önce
wizard-server-test mark 2.0.1 version 3 yıl önce
.gitignore first commit 4 yıl önce
LICENSE.txt first commit 4 yıl önce
pom.xml mark 2.0.1 version 3 yıl önce